Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
   เชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  11-06-2562

ขอเชิญชวนนักศึกษาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจ่ายชำระค่าเบี้ยประกัน
คนละ 200 บาทต่อปี สามารถชำระเงินเบี้ยประกัน
ได้ที่ งานการเงิน ชั้น 1 อาคารบริการการศึกษา
และบริการกลาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
(โดยเริ่มให้การคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563) 
สิทธิ์เบื้องต้นเกี่ยวกันการรักษาหากนักศึกษาทำประกัน มีดังนี้
1.สามารถบิกค่ารักษาพยาบาลได้ เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินครั้งละ 18,000 บาท (ใช้ใบเสร็จรับเงินตัวจริง+ใบรังรองแพทย์+ใบสรุปการรักษา)
2.ค่าชดเชยผู้ป่วยนอก (ค่าเดินทาง) 600 บาท ต่อครั้ง
3.ค่าชดเชยผู้ป่วยใน(ค่าเฝ้าไข้) นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป้วยใน) 800 ต่อคืน สูงสุด 100 คืน ต่อปี
****
รายละเอียดการคุ้มครองอื่นๆ ท่านสามารถแสกน QR Code เพื่อโหลดเอกสารตารางผลประโยชน์และความคุ้มครอง
**
หมายเหตุ : จ่ายประกันแล้ว ให้นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ เพื่อใช้แนบเบิกค่าสินไหมกรณีเกิดอุบัตเหตุทุกครั้ง นะครับ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการกล้วยไม้เกมส์ครั้งที่ 3 
  ขอขอบคุณโรงเรียนเมืองสมเด็จที่ไว้ใจให้เรา จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 
  ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมบายศรีต้อนรับน้องใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562  
  ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูสาขาประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมช่อตะแบก  
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 17 กันยายน 2562 


 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์