อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรขั้นความรู้เบื้องต้น (B. T. C.) ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562 หมายเหตุ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม       อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรขั้นความรู้เบื้องต้น (B. T. C.) ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562        โครงการกล้วยไม้เกมส์ครั้งที่ 3       ขอขอบคุณโรงเรียนเมืองสมเด็จที่ไว้ใจให้เรา จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562       ภาพกิจกรรมเข้าฐานเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องชาวคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 ก.ค. 2562       ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 13 ก.ค. 2562       บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562        กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องชาวคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 ก.ค. 2562       พิธีไหว้ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562        ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมบายศรีต้อนรับน้องใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562      
 กระดานสนทนา _HEAD
 หน้าหลักเว็บไซต์ _HEAD


กระดานสนทนา


สมัครสมาชิก


เข้าสู่ระบบ
_COPYRIGHT จัดทำโดย _FOOTER