Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

นักศึกษารหัส 61


 

ทำเนียบรุ่น 61

นางสาวณัฐริกา ล้ำเลิศ

 

 

เบอร์โทรติดต่อ : 0928676638

 

สถานะ: กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2

 

นางสาววนิดา ศรีหา

 

 

เบอร์โทรติดต่อ : 0886102685

 

สถานะ: กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2

 

นายวุฒิพงษ์ สมมิตร

 

 

เบอร์โทรติดต่อ : 0934399702

 

สถานะ: กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2

 

 

นายสาธุชน เขตบุญพร้อม

 

 

เบอร์โทรติดต่อ : 0652315950

 

สถานะ: กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2

 

 

นางสาวยลดา ปะสาวะเท

 

 

เบอร์โทรติดต่อ : 0619855266

 

สถานะ: กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2

 

 

นางสาวนิตยา คาดีวี

 

 

เบอร์โทรติดต่อ : 0930924179

 

สถานะ: กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2

 

นางสาวนุชจรี คะศรี

 

 

เบอร์โทรติดต่อ : 0821050752

 

สถานะ: กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2

นางสาวกนกกานต์ ชำนาญ

 

 

เบอร์โทรติดต่อ : 0644075143

 

สถานะ: กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2

นางสาวจิราภรณ์ เดชโฮม

 

 

เบอร์โทรติดต่อ : 0925424714

 

สถานะ: กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์