Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรขั้นความรู้เบื้องต้น (B. T. C.) ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562  (เข้าชม : 687) 
 โครงการกล้วยไม้เกมส์ครั้งที่ 3 (เข้าชม : 1,000) 
 ขอขอบคุณโรงเรียนเมืองสมเด็จที่ไว้ใจให้เรา จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 (เข้าชม : 1,001) 
 ภาพกิจกรรมเข้าฐานเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องชาวคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 ก.ค. 2562 (เข้าชม : 882) 
 ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 13 ก.ค. 2562 (เข้าชม : 1,154) 
 บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  (เข้าชม : 1,008) 
 กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องชาวคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 ก.ค. 2562 (เข้าชม : 2,118) 
 พิธีไหว้ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  (เข้าชม : 1,237) 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมการแข่งขัน KSU Walk Run Fun ชมมอ เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1  (เข้าชม : 641) 
 กิจกรรมลานวัฒนธรรมคณิตศาสตร์ (เข้าชม : 305) 
 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะ (เข้าชม : 429) 
 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (เข้าชม : 361) 
 คณาจารย์พบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชี้แนะเรื่องการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1/2562 (เข้าชม : 573) 
 ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 (เข้าชม : 481) 
 ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักศึกษาครู เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามรูปแบบการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (เข้าชม : 364) 
 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่โรงเรียน (เข้าชม : 313) 
 ภาพกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (เข้าชม : 385) 
 ภาพกิจกรรมโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 16 (เข้าชม : 409) 
 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ด้วยการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (เข้าชม : 320) 
 ภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (เข้าชม : 350) 
มีข้อมูลทั้งหมด  21  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2


 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์