Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ประกาศ/คำสั่ง  ค้นหาข่าว :
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 201) 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 196) 
คำสั่งโครงการสัมมนาครูพี่เลี้ยงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1,820) 
โครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562  (อ่าน 181) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบการกำหนดรหัสรายวิชา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (อ่าน 189) 
มีข้อมูลทั้งหมด  5  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์