Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ภาพกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรขั้นความรู้เบื้องต้น (B. T. C.) ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562 หมายเหตุ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (อ่าน 493) 
อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรขั้นความรู้เบื้องต้น (B. T. C.) ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562  (อ่าน 687) 
ภาพกิจกรรมเข้าฐานเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องชาวคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 ก.ค. 2562 (อ่าน 882) 
ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 13 ก.ค. 2562 (อ่าน 1,154) 
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  (อ่าน 1,008) 
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องชาวคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 ก.ค. 2562 (อ่าน 2,118) 
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  (อ่าน 1,237) 
ตัวแทนสาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมประกวด EDU idol ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 536) 
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมการแข่งขัน KSU Walk Run Fun ชมมอ เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1  (อ่าน 641) 
กิจกรรมลานวัฒนธรรมคณิตศาสตร์ (อ่าน 306) 
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เรามาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะ (อ่าน 429) 
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 361) 
คณาจารย์พบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชี้แนะเรื่องการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1/2562 (อ่าน 573) 
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 481) 
ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับนักศึกษาครู เพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามรูปแบบการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (อ่าน 364) 
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สู่โรงเรียน (อ่าน 313) 
ภาพกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 385) 
ภาพกิจกรรมโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 16 (อ่าน 409) 
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ด้วยการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 320) 
ภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 350) 
มีข้อมูลทั้งหมด  20  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์