Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
โครงการกล้วยไม้เกมส์ครั้งที่ 3 (อ่าน 1,000) 
ขอขอบคุณโรงเรียนเมืองสมเด็จที่ไว้ใจให้เรา จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 (อ่าน 1,001) 
ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมบายศรีต้อนรับน้องใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 734) 
ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูสาขาประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมช่อตะแบก  (อ่าน 833) 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 17 กันยายน 2562 (อ่าน 586) 
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ Blocks ณ ห้อง theater ชั้น 1 อาคารบริการกลาง  (อ่าน 670) 
การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รอบ 5  (อ่าน 620) 
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1,091) 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 205) 
เชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562  (อ่าน 285) 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”  (อ่าน 169) 
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 186) 
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 127) 
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ (อ่าน 340) 
Freshy Run “วิ่งกันฉันน้องพี่“ ครั้งที่ 3  (อ่าน 144) 
มีข้อมูลทั้งหมด  15  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์