Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 17 กันยายน 2562
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  08-07-2562

ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้ และ Facebook ด้านล่างนี้

 

https://www.ksu.ac.th/congratulations/

https://web.facebook.com/KSUCongratulations/  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการกล้วยไม้เกมส์ครั้งที่ 3 
  ขอขอบคุณโรงเรียนเมืองสมเด็จที่ไว้ใจให้เรา จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 
  ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมบายศรีต้อนรับน้องใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562  
  ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูสาขาประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมช่อตะแบก  
  ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ Blocks ณ ห้อง theater ชั้น 1 อาคารบริการกลาง  


 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์