Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมการแข่งขัน KSU Walk Run Fun ชมมอ เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1
  หมวด  ภาพกิจกรรม   วันที่ประกาศ  01-07-2562

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมการแข่งขัน KSU Walk Run Fun ชมมอ เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 **วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน เวลา 16.00 – 16.45 น นักกีฬา เดิน วิ่ง พร้อมกัน ณ หน้าประตูโขงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  11  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ภาพกิจกรรม
   อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรขั้นความรู้เบื้องต้น (B. T. C.) ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562 หมายเหตุ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 
  อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรขั้นความรู้เบื้องต้น (B. T. C.) ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562  
  ภาพกิจกรรมเข้าฐานเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องชาวคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 ก.ค. 2562 
  ภาพรวมกิจกรรม วันที่ 13 ก.ค. 2562 
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  


 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602037 โทรสาร : 043-602037

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์